20211009_MENZEL_PETER DROST HET DING_2907 BEW GROOT