20211009_MENZEL_PETER DROST HET DING_2925 BEW GROOT