20211009_MENZEL_PETER DROST HET DING_3159 BEW GROOT