“Waardevolle partner in Oost-Nederland”

Toneelschap Beumer en Drost reageert op het subsidieadvies van Raad voor Cultuur:

Als reisgezelschap, inmiddels diepgeworteld in Deventer, deed Beumer & Drost naast een subsidieaanvraag bij het Fonds Podiumkunsten, voor het eerst een aanvraag als gezelschap binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS). Overtuigd van onze plannen en prestaties en gewaardeerd door publiek en partners – in en buiten de regio – is hiervoor de tijd rijp.

Op 19 mei ontvingen wij het advies van de Raad voor Cultuur, Toneelschap Beumer & Drost niet als BIS-gezelschap te subsidiëren. Dit bericht stelt ons teleur. Maar wij voelen ons gesteund en gewaardeerd door het lovende oordeel van de raad over onze plannen en werkwijze; de raad noemde Beumer & Drost een waardevolle partner in Oost Nederland.

De Raad voor Cultuur oordeelt positief over:

 • ons artistiek vakmanschap
 • de aanstelling van een tweede, jonge artistiek leider: Maurits van den Berg
 • onze bedrijfsvoering
 • repertoire voor jong en oud (‘aansprekend’)
 • onze filmische theaterproducties (‘onderscheidend’)
 • onze herkenbare signatuur
 • onze samenwerkingen met Bonte Hond en HetGevolg (‘interessant’)
 • onze productie i.h.k.v. 1250-jarig bestaan Deventer (‘aansprekend’)
 • onze ‘TheaterExtra’-activiteiten op landgoederen, fabriekshallen en in huiskamers (‘interessant’)
 • onze initiatieven meer mensen in contact te brengen met theater (‘waardevol’)
 • ons educatieprogramma Plug & Play (‘aansprekend’)
 • onze educatiepool ‘De Beumer & Drost Leerfabriek’: (‘boeiend)
 • ons aantal bezoekers (‘groot’)
 • onze productie ‘Fightclub’ in stedelijke buitenwijken (verschillende culturele
  achtergronden)
 • onze goede financiële situatie
 • ons werkgeverschap (‘positief’)
 • ons bestuur (‘deskundig’)

Het vergelijk van de raad met het huidige BIS-aanbod vinden wij kwantitatief onduidelijk en op diverse fronten feitelijk onjuist gewogen. Beumer & Drost presteert met minder dan de helft aan financiële middelen dan andere aanbieders in de regio, zeer goed.

Inmiddels hebben wij de Raad voor Cultuur onze visie en uitleg gegeven op de kanttekeningen in zijn advies. Uiteraard hebben wij begrip voor de politieke motieven en de financiële beperkingen die helaas een rol spelen. Wij vertrouwen erop dat het Fonds Podiumkunsten de struikelblokken van de raad in het juiste daglicht bekijkt en inziet dat Beumer & Drost de komende vier jaar vanuit een zeer gezonde basis, een artistiek en maatschappelijk vernieuwend plan heeft voor haar publiek.

In 2017 is Beumer & Drost 20 jaar actief in binnen- en buitenland en gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten. Het maakt authentieke theaterproducties voor jong en oud en manifesteert zich als een kleine en eigenzinnige speler in het jeugdtheaterbestel; artistiek onderscheidend en bedrijfskundig zeer gezond.

Toneelschap Beumer & Drost
Handtekening

 


Deel met je vrienden

PLAN B**